Skip to main content

Twee ervaren rotten bundelen de krachten

We katapulteren onszelf terug naar het jaar 2013. Maarten Dom, medezaakvoerder van Dom Verzekeringen, zit samen met Koen Druyts van Swaegers verzekering om zijn frustraties te uiten over het gebrek aan volwaardige cybercrime verzekeringen en andere IT-gerelateerde verzekeringen.

Beide komen die dag tot de conclusie dat ze beter het heft in eigen handen nemen om zelf de waarborgen en dekking capaciteiten van dergelijke verzekeringen voor op te stellen.

In het najaar van 2014 resulteerde dit in de polis CyberContract. Een succesvolle polis waarvan het aantal contracten nog steeds in stijgende lijn verloopt.

Uit alle positieve reacties die ze ontvingen over CyberContract vloeide ReThink-IT voort. Ze beseften dat de vraag naar verzekeringsproducten zich niet beperkte tot cybercrime verzekeringen.

Vanuit dat besef ontwikkelde ze het platform SOFIE dat een draagvlak vormt voor makelaars.

Koen Druyts

Bestuurder

Maarten Dom

Bestuurder

Olivier Swolfs

Bestuurder

Daan Kets

Bestuurder

Steven Van Uffelen

COO

Geert Keymis

Bestuurder

Lobke Mertens

Project manager